Vi söker dig som har speciella talanger för informationssäkerhet och penetrationstester. Du blir en mycket viktig del av vårt team och du medverkar i utvecklingen av nya metoder och säkerhets-verktyg för att skydda våra kunder inom näringsliv och offentlig verksamhet. Du arbetar under stor frihet och får möjlighet att påverka företagets fortsatta utveckling.

Vi erbjuder dig ett omväxlande, utmanande och spännande jobb. Du utför ofta uppdragen hos kund varför du bör kunna resa obehindrat i tjänsten. Vi arbetar under sekretess och ibland som underkonsult till nationella eller internationella företag som behöver IT-Säkerhetsbolagets specialistkompetens.

Läs mer på

itsakerhetsbolaget.se/penetrationstestare