IT-Juridik

I takt med att teknologin avancerar, digitaliseringen ökar och komplicerade regelverk som ska implementeras, fortsätter IT-Säkerhetsbolaget att fördjupa sin spetskompetens för att kunna hjälpa våra kunder med att efterleva rättsliga krav i frågor som rör IT- och informationssäkerhet.

avtalshantering

Vi hjälper er hela vägen med samtliga era avtal.

I många organisationer hanteras många avtal som inte alltid är kompletta och hänger ihop och det avspeglas i de personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas mot underleverantörer. I vår tjänst levererar vi en initial analys där ert tjänsteflöde identifieras och de avtal som stödjer detta flöde analyseras. I samråd med er prioriteras genomgången till de mest kritiska avtalen och en plan för organisationens helhet utarbetas.

Bristerna innebär att bolaget riskerar stora kostnader om tvist skulle uppstå eller om granskning av myndighet sker.

DATASKYDDSJURIDIK

I takt med att teknologin avancerar, digitaliseringen ökar och komplicerade regelverk som ska implementeras, fortsätter IT-Säkerhetsbolaget att fördjupa sin spetskompetens för att kunna hjälpa våra kunder med att efterleva rättsliga krav i frågor som rör IT- och informationssäkerhet.

IT-Säkerhetsbolaget gör en översyn på den externa information som ni visar upp för era kunder och som ni visar upp externt. Efter genomgång kommer all er externa kommunikation att stämma överens med den interna dokumentationen och tryggt visa upp en tydlig bild av en organisation som förtjänar kundernas förtroende. Punkter i detta paket inkluderar:

Dataskyddspolicy

Översyn och uppdatering av dataskyddspolicy på den externa hemsidan så att den visar på den behandling ni gör på era externa kunder.

Dataskyddsefterlevnad och säkerhet

Översyn av hemsida att den har fullgott tekniskt skydd och ni har korrekt samtycke för de kakor som ni lagrar på era kunders datorer.

Personuppgiftsinsamling

Översyn av blanketter och andra fysiska föremål där ni samlar in personuppgifter till bolaget.

Översyn av policys

Vi hjälper er att upprätta dokument avseende integritetspolicy och ansvarsskyldighet.

kommunal juridik

Vi har expertkompetens inom kommunal juridik. Exempelvis kan vi upprätta styrdokument (policy, riktlinje, rutin), organisationsscheman och delegationsordningar. Vi kan arbeta med ärendeberedning, tillgodose beredningstvånget, och juridiskt kvalitetssäkra ärenden samt sälja enskilda juridiska utredningar inom offentlig rätt.