Vi är  IT-Säkerhetsbolaget  

Välkommen till IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB, den enda leverantör du behöver inom Digital Säkerhet.

Vi är ett team av oberoende säkerhetsexperter, Jurister och verksamhetsutvecklare med en gedigen bakgrund inom ledande säkerhetspositioner inom privat som offentlig sektor. Vi förstår att i en värld som ständigt förändras genom globalisering, digitalisering och ”molnifiering”, är frågan kring hur man hanterar digital information av yttersta vikt för alla organisationer.

Vi är här för att hjälpa er navigera genom dessa komplexa frågor. Med nya lagkrav, som dataskyddsförordningen, NIS2, AI-Act, m. m. som tvingar organisationer att ta lagkrav och nya komplexa förutsättningar på största allvar, är IT-Säkerhetsbolaget er pålitliga partner på denna resa.

Våra produkter och tjänster, kombinerat med vår djupgående kunskap och erfarenhet inom IT-säkerhet, ger ert företag ett optimalt skydd för er unika information och era system. Vi är här för att hjälpa er och ser fram emot att bli er betrodda partner inom Digital säkerhet.

vårt team

Rätt människor på rätt plats

Vi är ett team av hängivna medarbetare som hjälper er med en framgångsrik digitaliseringsresa

VD och Expert dataskydd (GDPR), Senior jurist

Expert dataskydd (GDPR), informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Expert inom dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet. 

Expert inom informationssäkerhet, Revisor

Sara Jansson

Bolagsadministratör

Petra Kanon

Expert inom dataskydd (GDPR), Senior jurist

Dennis Johansson

Expert inom cybersäkerhet

Per Edström

Juridisk konsult

Oscar Andersson

Oscar Andersson

Ledning

IT-Säkerhetsbolaget leds för närvarande av Johan (VD), Patrik, Dennis och Sara

Johan Ström

VD

PatRik frykman

Informations-säkerhetsexpert

dennis johansson

Cybersäker-hetsexpert

Sara jansson

Bolags-administratör

Vill du bli en del av vårt team?

En del av vårt fantastiska team!

Om du har frågor, välkommen att kontakta oss!

Våra kontor

Metropol, Sundsvall

Universitetsallén 32

853 34 Sundsvall

070-330 11 89

Enköping

Åkerbygatan 4

745 37  EnköpingStyrkan med  Digital First och en lokal förankring definierar vårt sätt att vara och utvecklas tillsammans.

Vi tror starkt på Digital first så att vi finns utspridda över hela Sverige från Östersund i norr till Malmö i söder. Vi kan därignom göra en lokal leverans samtidigt som vi har en digital gemenskap som sträcker sig över hela landet