Vad vi erbjuder

Vi hjälper er att lyckas med er digitala säkerhet

Digitalisering ska vara säker och hållbar. IT-Säkerhetsbolaget är en helhetsleverantör inom IT-säkerhet, IT-juridik, informationssäkerhet, dataskydd (GDPR), verksamhetsledningssystem samt revisioner. Vi möjliggör en trygg digitaliseringsresa för våra kunder genom paketerad omvärldsbevakning, kompetensöverföring och riskminimering.

Vi hjälper våra kunder med all digital informationshantering oavsett om det handlar om juridiska frågor eller verksamhetsutveckling. Vår styrka är att vi är specialister inom ett brett område. Våra tjänster

Tjänster som vi erbjuder

Vi är specialister på digital hållbarhet och kan leverera all kompetens inom de områden där organisationens information behöver hanteras och skyddas. Vår styrka är att vi är specialister inom alla dessa områden och alla våra anställda har är breda och har kompetens inom flera av dessa områden. Detta medför att vi alltid ser till helheten oberoende av vilken tjänst som du köper av oss.

DATASKYDD

Vi är en helhetsleverantör för tjänster inom dataskydd. Vi erbjuder allt från paketerade dataskyddstjänster till att driva och leda en dataskyddsorganisation. 

InformationssÄkerhet

Organisationer hanterar idag mängder av information. Att se till att den här informationen är riktig, tillgänglig för de som ska ta del av den och skyddad från obehöriga är idag verksamhetskritiskt.IT-Juridik

Den snabba tekniska utveckliklingen och digitalieringens landvinningar gör IT-juridiken till ett av de mest dynamiska områdena inom juridiken. Vi levererar sjutspetskompetens inom alla imråden inom IT-juridikRevision

Revision av organisationers ledningssystem utförs av våra ISO revisorer. Vi kan utföra internrevisioner på ISO9000, 14000, 20000, 27000 serierna. 

Våra revisorer har gedigen erfarenhet och arbetar efter vår metidik som garanterar att ni som kund verkligen förbättrar er organisation som ett led i revisionen.  

Cybersäkerhet

Vi är experter inom penetrationstester och sårbarhetsanalys för att skydda din verksamhet mot cyberhot. Vi identifierar utmaningar i era IT-miljöer och utformar effektiva säkerhetsåtgärder. Vårt mål är att hjälpa er att skapa en säker och framgångsrik framtid för ert företag.


Vill du komma i kontakt med oss?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.

Våra nivåer av dataskyddsombudstjänster

Ni känner er verksamhet bäst, Därför har vi anpassat hur vi erbjuder dataskyddstjänsten till era behov
Läs mer om våra tjänster inom Dataskydd

Dataskyddsombud Grund

Tjänsten omfattar att Dataskyddsombudet registreras hos tillsynsmyndigheten och bistår med en bedömning av organisationens åtgärdsbehov.

 • Fyller iblankett/e-tjänst för att bli registreradsom Kundens dataskyddsombud hos tillsynsmyndigheten och utgör därefter Kundens kontaktperson hos tillsynsmyndigheten
 • Gör en inledande GAP-analys för att gemensamt med Kunden fastställa organisationens GDPR-mognad och rapporterar kundens riskbild
 • På eget initiativ sköter omvärlds bevakning och informerarom dataskyddsförordningen
 • Håller årligen ett möte med företrädare för verksamheten med uppföljning och uppdaterad information om dataskyddsbestämmelserna
 • Bistår med enklare e-postsupport


Dataskyddsombud Avancerad

Tjänsten innefattar allt enligt Dataskyddsombud Grund. Dessutom utför Dataskyddsombudet de uppgifter som krävs enligt dataskyddsförordningen, med tillämpning av IT-Säkerhetsbolagets välutvecklade metodik.

 • Utför ett löpande arbeteenligt kontrollprogrammet som beskrivs i dokumentet ”IT-säkerhetsbolagets Årshjul” utifrån Kundens mognadsgrad och ambitionsnivå och i enlighet med omfattningenavdetta Avtal
 • På eget initiativ sköter omvärldsbevakning kring dataskyddsförordningen och föreslår åtgärder för Kunden utifrån förvärvad kundkännedom
 • Levererar en årlig rapport som beskriver status och uppfyllnad mot dataskyddsförordningen.


Dataskyddsombud Komplett

Tjänsten omfattar att Dataskyddsombudet aktivt medverkar i dataskyddsarbetet, kan verka som en del av organisationenoch bistår med operativt stöd så genom att:

 • Ger stöd vid granskning av tillsynsmyndighet -Hantera/utreda personuppgiftsincidenter
 • Stödjer och övervaka genomförandet av konsekvensbedömningar avseende dataskydd
 • Utbildar organisationen
 • Svarar på mer omfattande frågeställningar kring dataskyddsförordningen/GDPR via mail och bistå med annan rådgivning än sådan som kan hanteras via mail.


Cybersäkerhetstjänster

Alltid där för dig, förebygger problem innan de uppstår och återställer din digitala säkerhet när du behöver det mest. Vi är din pålitliga partner i cybersäkerhet, som ständigt arbetar för att skydda din verksamhet och bygga en säkrare digital framtid

Läs mer om hur vi tänker kring cybersäkerhet

Penetrationstester

 Vi utför noggranna tester för att identifiera och utnyttja sårbarheter i dina system. Detta hjälper oss att förstå hur en angripare kan komma åt dina data och hur vi kan förhindra det.

Sårbarhetsbedömning

Vi identifierar och analyserar potentiella svagheter i dina IT-miljöer. Denna information används för att utforma effektiva säkerhetsåtgärder.

Återhämtning efter intrång

Om ett intrång skulle inträffa, hjälper vi dig att återställa dina system och återvinna kontrollen.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på IT-Säkerhetsbolaget kan hjälpa er med era behov inom Informationssäkerhet, IT-Säkerhet, dataskydd, IT-juridik, ledningssystem och revisioner

Vill du nå oss direkt, ring till oss på våra direktnummer. Om du har möjlighet, varför inte komma förbi på vårt kontor för en kopp kaffe!

Vi vill gärna träffa dig för att diskutera nya affärsmöjligheter för en lyckad digitalisering!

 • +46 70 330 11 89
  +46 60 55 62 60
 • info@itsakerhetsbolaget.se
 • Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall