Informationssäkerhet

Våra konsult-tjänster inom informations-säkerhet täcker alla  era specifika behov Vi har kompetensen ni behöver

Vi har sen starten 2012 arbetat med konsulttjänster inom följande områden.

  • Risk och sårbarhetsanalyser – Hjälper dig att få koll på risker och sårbarheter samt upprättar en åtgärdsplan för dessa. 
  • IT-revision, hjälper dig att säkerställa att du får det du betalar för i ditt kontrakt med dina leverantörer.
  • Lösenordsrevision, säkerställer att organisationens lösenord inte enkelt kan hackas eller gissas av utomstående.
  • Säkerhetsgranskning (penetrationstest)- Vi verifierar att de viktigaste komponenterna av din IT-miljö inte kan hackas av angripare.
  • Säkerhetsgenomgång. IT-forensisk analys efter dataintrång i syfte att samla bevis.
  • Nulägesanalys. En rapport hur ert IT-säkerhets och informationssäkerhetsskydd ser ut just nu och rekommendationer på vad ni bör förbättra.
  • Hyr en IT-säkerhetschef. Vi kan stödja er vid tillfällig resursbrist med IT-säkerhetskompetens.
  • Social engineeringtest. Vi säkerställer att er personal inte låter sig luras för att släppa in besökare i lokalerna m.m.