Våra tjänster

Tjänster som vi erbjuder

Vi är specialister på digital hållbarhet och kan leverera all kompetens inom de områden som hanterarer organisations infomratio. Vår styrka är att vi är specialister inom alla områden och alla våra anställda har kompetens inom flera områden. Detta medför att vi alltid ser till helheten oberoende av vilken tjänst som du köper av oss.

DATASKYDD

Vi är en helhetsleverantör för tjänster inom dataskydd. Vi arbjuder allt från paketerade dataskyddstjänster till att eller att driva och leda en dataskyddsorganisation. 

Vi är en helhetsleverantör för tjänster inom dataskydd. Vi arbjuder allt från paketerade dataskyddstjänster till att eller att driva och leda en dataskyddsorganisation. 

InformationssÄkerhet

Organisationer hanterar idag mängder av information. Att se till att den här informationen är riktig, tillgänglig för de som ska ta del av den och skyddad från obehöriga är idag verksamhetskritiskt. .


IT-Juridik

Den snabba tekniska utveckliklingen och digitalieringens landvinnignar gör IT-juridiken till det mest dynamiska områdena inom juridiken. Vi levererar sjutspetskompetens inom alla imråden inom IT-juridik

Revision

Revision av organisationers ledningssystem utförs av våra ISO revisorer. Vi kan utföra internrevisioner på de ISO 9000, 14000, 20000, 27000 serierna. 

Våra revisorer har gedigen erfarenhet och arbetar efter vår metodig som garanterar att ni som kund verkligen förbättrar er organisation som ett led i revisionen.  

Cybersäkerhet

Vi är experter inom penetrationstester och sårbarhetsanalys för att skydda din verksamhet mot cyberhot. Vi identifierar utmaningar i dina IT-miljöer och utformar effektiva säkerhetsåtgärder. Vårt mål är att hjälpa dig att skapa en säker och framgångsrik framtid för ditt företag.

Specialister inom Hållbar digitalisering

IT-Säkerhetsbolagets kundlöfte

Som kund hos IT-Säkerhetsbolaget ska du alltid känna en garanti på att vi levererar efter bästa förmåga med specialistkompetens inom området. Vi lovar våra kunder att alltid sätta deras utmaningar i fokus och levera kvalitet i alla uppdrag.

Vår mission

Vårt namn bygger på 4 hörnpelare som basen av vårt bolag står på. Dessa 4 bokstäver står för Information, Technology, Sustainability, och Business och bildar vårt namn ITSB

Vår bakgrund

Vi kommer från ett djupt kunnande inom informationssäkerhet och dataskydd kombinerat med IT-juridik.

Vi har funnits sedan 2012 som en stabil partner som levererar en helhet inom Digital Hållbarhet, 

Våra värderingar

Vi tror på nyttan med Digital Hållbarhet och skyldigheten att stå upp för individens fri- och rättigheter i alla lägen. De råd vi ger ska alltid vara lagliga och visa på digitaliseringens möjligheter inom lagens gränser.

Vårt team

Vårt team består av kompetenta specialister inom Digital Hållbarhet. Vårt team är noga sammansatt för att komplettera varandra i den komplexa digtala världen som vi lever i.

Kontakta oss

Din åsikt är viktig för oss!