Tjänster

IT-säkerhetsbolagets produkter och tjänster tillsammans med vår kunskap och erfarenhet av IT-säkerhetsfrågorna ger ert företag ett optimalt skydd av er unika information och era system.

Vi erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud inom Dataskyddsförordningen/GPDR  samt konsulttjänster inom IT och informationssäkerhet.

 

Dataskyddsförordningen / GDPR

Dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj 2018 och påverkar alla organisationer i EU.

IT-Säkerhetsbolaget är en one-stop shop för ert behov kring dataskyddsförordningen
Vi har följande tjänster
-Föreläsningar
-Så anpassar du ditt företag till dataskyddsförordningen
-GDPR Workshop
-Utbildningar för dataskyddsombud
-Certifiering


Läs mer

IT och Informationssäkerhet

Har ni koll er era informationstillgångar? Har ni koll på era system? Information är nästan alla företags viktigaste tillgång!

IT-Säkerhetsbolagets dataskyddscertifikat ger er ett bra helhetsskydd på information och IT-system, oavsett om ni äger hårdvaran eller köper IT som tjänst.


Efter att eventuella brister är åtgärdade får ni ett diplom som visar att ni har ett bra skydd mot IT-säkerhetshot och därmed är Dataskyddscertifierade. Certifikatet gäller i två år.


Läs mer

USB Virus Remover

USB Virus Remover
Hotet från USB-minnen är konkret och kan göra stor skada hos din organisation. USB-minnen kan innehålla skadlig kod som smittar datorer med Ransomware, fjärrstyrningsprogram, keyloggers mm.

Vår tjänst USB Virus remover placeras hos er till en fast kostnad och avlägnar skadlig kod från USB-minnen.

Tjänsten utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas krav.


Läs mer