Juridiska tjänster

I takt med att teknologin avancerar, digitaliseringen ökar och komplicerade regelverk som ska implementeras, fortsätter IT-Säkerhetsbolaget att fördjupa sin spetskompetens för att kunna hjälpa våra kunder med att efterleva rättsliga krav i frågor som rör IT- och informationssäkerhet. 

Exempel på updrag som vi utfört inom juridikområdet:

  • IT-avtalsgranskningar
  • Laglighetsgranskning av digitala tjänster  
  • Externt dataskyddsombud 
  • Bollplank till dataskyddsombud 
  • Compliance och revisionspaket för dataskyddsombud 
  • Stöd vid överklagande av Datainspektionens beslut 
  • NIS-rådgivning/tolkning av lagstiftning 
  • Rådgivning kring molntjänster 
  • Rådgivning kring säkerhetsskyddslagen