IT-Juridik

I takt med att teknologin avancerar, digitaliseringen ökar och komplicerade regelverk som ska implementeras, fortsätter IT-Säkerhetsbolaget att fördjupa sin spetskompetens för att kunna hjälpa våra kunder med att efterleva rättsliga krav i frågor som rör IT- och informationssäkerhet. 

Behovet av IT-juridik

Våra kompetensområden inom IT-juridik

 • Dataskyddsförordningen 
 • ePrivacy-direktivet 
 • NIS-direktivet/NIS-lagen 
 • IT-avtal 
 • Molntjänster och IT-outsourcing 
 • Säkerhetsskyddslagen 
 • Kamerabevakningslagen 

 

Exempel på uppdrag  inom IT-juridik

 • IT-avtalsgranskning  
 • Laglighetsgranskning av digitala tjänster  
 • Externt dataskyddsombud 
 • Bollplank till dataskyddsombud 
 • Compliance och revisionspaket för dataskyddsombud 
 • Stöd vid överklagande av Datainspektionens beslut 
 • NIS-rådgivning/tolkning av lagstiftning 
 • Rådgivning kring molntjänster 
 • Rådgivning kring säkerhetsskyddslagen 
 •  

Detta gör vi också inom allmän juridik

 • In-house jurist 
 • Inläsning på nya rättsområden för kompetensöverföring 
 • Omvärldsbevakning för nya affärsmöjligheter 

Kontakta vår IT-jurist Anna Kamf, IT-juristen i Sundsvall

Kontakta oss

Anna Kamf, Jurist

+46 (0)703-612 55 35

anna.kamf@itsakerhetsbolaget.se

Behöver du hjälp av en jurist?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!