Dataskyddscertifikat Informationssäkerhet & IT-säkerhet samt GDPR

Dataskyddscertifikat-Informationssäkerhet och IT-säkerhet

Har ni koll er era informationstillgångar? Har ni koll på era system?  Information är nästan alla företags viktigaste tillgång!

IT-Säkerhetsbolagets dataskyddscertifikat ger er ett bra helhetsskydd för information och IT-system, oavsett om ni äger hårdvaran eller köper IT som tjänst.

I korthet innefattar dataskyddscertifikatet följande delmoment:

  • Ledningsgruppen får insikt i affärsriskerna med undermåligt IT-säkerhetsskydd
  • Ledningsgruppen får kunskap i vad nya hårda lagar kräver av företaget (EU:s dataskyddsförordning)
  • Vi genomför en risk och sårbarhetsanalys med ledningsgruppen, för att ta fram relevanta risker och sårbarheter för att därefter prioritera dessa och göra en handlingsplan
  • Vi säkerställer att styrdokument, såsom informationssäkerhetspolicy och lösenordspolicy är anpassat utifrån ledningens krav, teknisk nivå och aktuell hotbild
  • Vi säkerställer att det finns en fungerande process för att hantera incidenter (avvikelser)
  • En säkerhetsgenomgång av era viktigaste system görs i form av ett penetrationstest
  • Personalen utbildas i att skydda företaget mot hackare och andra cyberkriminella. Ett kunskapsprov genomförs efter utdelning där godkänt resultat ger ett diplom
  • Vi erbjuder tillgång till expertkompetens vid stora incidenter
  • Efter att eventuella brister är åtgärdade får ni ett diplom som visar att ni har ett bra skydd mot IT-säkerhetshot och därmed är Dataskyddscertifierade. Certifikatet gäller i två år.

Dataskyddscertifikat-GDPR

Vi håller på att ta fram ett certifikat som visar att företaget uppfyller dataskyddsförordningen. Är du intresserad? Kontakta oss!