I en global värld där allt blir digitalt går det inte att skydda sig till 100 procent. Vilka är dina viktigaste tillgångar och hur skyddar du dem enligt lagar och ägardirektiv?

EU:s kommande dataskyddsförordning, som ersätter personuppgiftslagen från och med 2018 sätter den personliga integriteten i fokus, vilket får stora konsekvenser på organisationers IT-säkerhets- och informationssäkerhetsarbete.

En organisations unika och korrekta information i rätta händer är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Personuppgifter är en mycket värdefull handelsvara idag och lagarna hänger inte med. 2018 kommer nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL och hotar med böter på fyra procent av årsomsättningen och rapporteringsskyldighet vid dataintrång. Hur ska din organisation hantera dessa och andra omfattande krav som lagen innebär?

Välkommen till en delkonferens där dessa frågor är i fokus!

Välkommen du som vill prata om

  • privacy by design
  • hur du arbetar enligt PUL idag
  • hur din organisation planerar att hantera dataskyddsförordningen

Anmäl dig och läs mer på