I en global värld där allt blir digitalt går det inte att skydda sig till 100 procent. Vilka är dina viktigaste tillgångar och hur skyddar du dem enligt lagar och ägardirektiv?

En organisations unika och korrekta information i rätta händer är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Antal dataintrång i världen ökar explosionsartat då informationstillgångarna nästan uteslutande hanteras digitalt. Som ansvarig för verksamheten måste du förstå ditt ansvar, känna till vad angriparna är ute efter och veta hur du ska skydda dina tillgångar.

Välkommen till en delkonferens där dessa frågor är i fokus!

Välkommen du som vill prata om

  • hur hackers jobbar, gärna med praktiska demonstrationer
  • Hur man bör skydda sin IT-miljö

Anmäl dig och läs mer på