IT-Säkerhetsbolaget är som ett av ca 60 företag i Sverige certifierade enligt ISO 27001. Det innebär att företaget DNV GL har granskat och godkänt att våra processer kring informationssäkerhet uppfyller standardens höga krav. Certifikatet innebär att ni som är våra kunder och samarbetspartners vet att vi skyddar känslig information från obehöriga.

Läs mer om ISO 27001 på https://www.dnvgl.se/services/iso-27001-certifiering-av-ledningssystem-for-informationssakerhet-32756