Uppdatera sanktionsdatabas

Innehåller formulär för att lägga till relevant information i databasen som

-Svensk beskrivning

-Engelsk beskrivning

-SNI kod

-Komponent

Alternativt kan detta göras i WP Data Access

Uppdatera styrdata

Innehåller tabeller för att uppdatera styrdata som:

Påståenden och beskrivningar- PASTAENDE

Komponenter och beskrivningar – KOMPONENT

Kpier och beskrivande data – KPI

Alternativt kan detta göras i Admin via WP Data access

Databasadmin

Följande saker ska ske periodiskt (varje dag) i databasen

 • Körning för att uppdatera historik i databasen (Via schema-> WP data access?)
  • Pastaende_Historik
  • Risk_Historik

Följande skall utföras när en ny organisation läggs till:

 • Uppdatera databas med information om organisation
  • Uppdatera med en rad i tabellen ORGANISATION (kan göras via GF)
  • Uppdatera ANVANDARE med administratörens namn och organisationsinfo (kan göras via GF)
 • Uppdatera administratör med ett nytt organisationsnummer i wordpress metadata (manuellt i backend)
 • Körning för att uppdatera tabeller med ny kund (manuellt via Navicat alt WP Data Access)
  • PASTAENDE_DATA