Informationssäkerhet ISO27001, Kvalitet ISO9001, Miljö ISO14001, Dataskydd (GDPR) ISO27701 och Arbetsmiljö ISO45001

Patrik Frykman

OM MIG

Patrik har under de senaste 10 åren arbetat som ISO-revisor för större globala certifieringsorgan, kombinerat med detta har Patrik även varit kunskapsledare inom informationssäkerhetsområdet. Innan det jobbade Patrik 15 år inom IT-branschen, då med fokus på ledningssystem och processer.

Erfarenhet
KOmpetenser
Kontakt
Telefon

070-2518416