VD och senior jurist

Johan Ström

OM MIG

Johan är bolagets VD och har en bakgrund som jurist inom främst bred offentlig förvaltning. Han har bland annat arbetat med it-juridiska och dataskyddsfrågor inom digitaliseringsarbeten, regeringsuppdrag och olika projekt. Johan har arbetat både som dataskyddsombud och dataskyddsjurist, operativt med traditionellt utredningsarbete och strategiskt i olika styr- och referensgrupper.

Erfarenhet
KOmpetenser
Kontakt
Telefon

079 – 10 200 36