Årshjul

Årshjul2021-09-19T21:08:32+00:00

ÅRSHJULET DASHBOARD

Starta ditt dataskyddsarbete, steg för steg (splashscreen som visas första gången)

  1. Konfigurera årshjulet och definiera nivå
  2. Genomför GAP-analys
  3. Beställ tjänster som kan underlätta dataskyddsarbetet
  4. Genomför granskning
  5. Rapportera till ledningen

Årshjulet hjälper er i alla led på vägen.

Designa ert dataskydd

År du osäker på vilken nivå som ni skall sätta upp ert dataskyddsprogram? Använd dataskyddskonfiguratorn för att få rådgivning vilken nivå som passar bäst för er

Vanliga frågor

Hur fungerar de olika rollerna i Årshjulet2021-09-14T06:35:20+00:00

Årshjulsappen har tre roller en individ kan ha en eller flera roller i systemet. Rollen avgör hur systemet kommer att agera. Beroende på mognad i er organisation kan

Dataskyddsombud

Rollen har tillgång till granskning i tabellen

 

Dataskyddssamordnare

 

Ledning

 

Admin

Roll för att administrera

Kan man inte bara använda ISO27701 om det är en ISO standard för dataskydd?2021-02-07T23:00:09+00:00

ISO standarden ISO27701 är ett komplement till ISO 27001. Denna beskriver de detaljer som du måste ha ovanpå en fullskalig ISO27001 implementation. I många fall har man inte den mognaden i sin organisation att ha en komplett kontroll på sina informationstillgångar. Genom att man inte kan förutsätta detta har vi valt att anpassa årshjulet utifrån traditionella kravställningar som är relevanta för dataskydd, men utforma våra påståenden och mognadsgrader för att verka att organisationer går mot integrerade system där dataskydd och infromationssäkerhet sitter ihop och samverkar på ett optimalt sätt.

Vad skiljer er från alla andra metoder att beskriva dataskyddsarbetet?2021-02-07T23:00:13+00:00

GDPR består av 99 artiklar och 147 skäl och det finns många sätt att beskriva hur man kan sammanfatta dessa.

Våra ställningstaganden till dataskydd har vi beskrivit i den broschyr som du kan ladda ned på sidan. I korthet känner vi att vår kompetens kopplat till den utbildning som vi håller som är den mest ambitiösa i branschen har gett oss en bredd på de insikter som är mycket svår att nå på ett annat sätt. De kategorier som växt fram i årshjulet har vi gnuggat mot de mest namnkunniga föreläsarna i landet och diskuterat i våra terminskurser med alla deltagare på kursen. För att sedan vara trygg med att vi fångat allt som är viktigt har vi mappat vårt innehåll mot erkända internationella standarder som ISO27000 (informationssäkerhet) och ISO27701 (dataskydd). Som ett sista steg har vi tagit de sanktioner som utdömts inom EU för att se vilket av de påståenden som vi ställer som skulle fångat att den sanktionen inte skulle inträffat.

Jag vill arbeta enligt årshjulet, men vill inte köpa ett abonnemang, är det OK?2021-02-07T23:00:17+00:00

Javisst. Vi vill att så många som möjligt ska arbeta med årshjulet. Vi behöver en standard hur vi arbetar med dataskydd. Det är därför vi försöker knyta upp vår metodik till internationella standarder i den mån det är möjligt. Känner du att du vill arbeta vidare i enlighet med årshjulet lovordar vi det. Vi tillhandahåller vår broschyr och kommer att uppdatera den årligen med den senaste informationen om våra komponenter och hur de kopplas till de olika standarder och sanktioner.

Det som vi kommer att behålla inom abonnemangsformen är den detaljerade informationen för respektive påstående och koppling till sanktioner och mallar.

Känner ni sedan att ni behöver hjälp på resan med er anpassning är ni välkomna att höra av er!

Hur kommer jag igång med årshjulet2021-02-07T23:00:21+00:00

Det bästa sättet att komma igång med att arbeta systematiskt med årshjulet är att läsa vår broschyr och se de videofilmer som vi tagit fram som beskriver vårt arbetssätt. När du tecknar ett abonnemang så ingår alltid en initial uppstart med oss på IT-Säkerhetsbolaget för att du ska känna dig trygg med arbetssättet och starta på rätt sätt.

Känner du sedan att du behöver mer hjälp så finns det flera möjligheter att få hjälp.

DSO Coach – Vi kan fortsatt hjälpa dig och din organisation som DSO coacher, där vi har en regelbunden avstämning och lyssnar hur det går för dig i ditt arbete med dataskydd och sätter upp mål till nästa gång. Här fungerar årshjulet som ett mycket bra hjälpmedel att planera upp vilka åtgärder som ska uträttas mellan de gånger man träffas.

Endagsutbildning i årshjulet – Vi har specifika endagsutbildningar som vi håller tillsammans med Dataföreningen Kompetens, här kan du diskutera tillsammans med andra organisationer hur man kommer igång och utvecklar sitt dataskydd tillsammans med erfarna lärare från IT-Säkerhetsbolaget

Dataskyddsombud som tjänst – Om du vill nå ett systematiskt arbete men känner att du vill lägga ut det på en extern firma erbjuder IT-Säkerhetsbolaget externa dataskyddsombud som alla är certifierade enligt Dataföreningens certifiering och jobbar enligt årshjulet

Kan jag köpa årshjulet som en engångskostnad2021-02-07T23:00:25+00:00

Vi har valt att marknadsföra vårt årshjul som ett abonnemang. Orsaken är att vi ser en ständig utveckling på marknaden och vill att våra kunder ska känna att deras dataskydd har tillgång till den senaste uppdateringarna av vårt mallbibliotek. Vi arbetar att lansera en webbtjänst under 2021 vilket kommer att förstärka nyttan av ett abonnemang.

Your Content Goes Here

Till toppen