– Expert och revisor inom Informationssäkerhet (ISO 27001) samt Dataskydd – GDPR (ISO 27701)
– Utbildad lärare.

De senaste dryga 20 åren har han jobbat med IT, inom ett brett spektra från utbildning till webbutveckling, it-säkerhet, drift och support samt de senaste åren allt mer med informationssäkerhet.
Han har drivit Vidvinkel AB från 2004 – 2020

Du når Jan-Åke på:
Tel: 070-3436 297
Mail: jan-ake.olsson@itsakerhetsbolaget.se
LinkedIn