Vi har den stora glädjen att välkomna Anna Kamf till vårt team i IT-Säkerhetsbolaget. Anna är jur.kand. och har arbetat både i privat och statlig verksamhet i olika roller och inom en mängd olika rättsområden. Främst har Anna intresserat sig för alla frågor som rör IT-juridik och informationssäkerhet och har deltagit som juridisk sakkunnig i olika digitaliseringsprojekt och införandeprojekt av nya regelverk. 

Anna profilerar sig som IT-juristen i Sundsvall och med henne i teamet på IT-Säkerhetsbolaget kan vi leverera heltäckande tjänster inom området informationssäkerhet och juridik. 

Anna kan hjälpa företag och organisationer att efterleva rättsliga krav i digital miljö genom rådgivning inom IT-juridik, exempelvis regelverk såsom GDPR, ePrivacy, Webbdirektivet, NIS-direktivet/NIS-lagen, säkerhetsskyddslagen, kamerabevakningslagen, avtalslagen, LOU med flera. Arbetsresultatet kan vara allt från mognadsmätningar och kartläggning av regelefterlevnad (Compliance) till framtagning av åtgärdspaket och utbildning. 

Anna är också certifierat dataskyddsombud genom Dataföreningen Kompetens och kan ta uppdrag som externt dataskyddsombud. 

Behöver du hjälp med biträdesavtal, kamerabevakning, avtalsrätt eller att efterleva andra rättsliga krav är du välkommen att kontakta vår nya IT-jurist på IT-Säkerhetsbolaget. Du är även välkommen att titta förbi och hälsa på oss i våra nya fina lokaler på Grönborgs i Sundsvall.