IT-Säkerhetsbolaget erbjuder kurser inom IT-säkerhet, informationssäkerhet och  dataskydd. Vi har sedan starten utbildat flera tusen individer. Gemensamt för alla våra kurser är hög kundnöjdhet och  engagemang från kursdeltagarna.

Searching Availability...

Patrik Jonasson,  VD

+46 (0)70 9 249 250

patrik.jonasson@itsakerhetsbolaget.se

Dax att boka ett uppstartsmöte?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!

Dataskyddombud som tjänst
Läs mer

IT och informationssäkerhet
Läs mer

Dataskyddscertifikat
Läs mer

Utbildning
Läs mer

IT-Juridik
Läs mer