I takt med att teknologin avancerardigitaliseringen ökar och komplicerade regelverk som ska implementeras, fortsätter IT-Säkerhetsbolaget att fördjupa sin spetskompetens för att kunna hjälpa våra kunder med att efterleva rättsliga krav i frågor som rör IT- och informationssäkerhet. 

Våra kompetensområden 

Dataskyddsförordningen 

ePrivacy-direktivet 

NIS-direktivet/NIS-lagen 

IT-avtal 

Molntjänster och IT-outsourcing 

Säkerhetsskyddslagen 

Kamerabevakningslagen 

 

Exempel på uppdrag 

IT-avtalsgranskning  

Laglighetsgranskning av digitala tjänster  

Externt dataskyddsombud 

Bollplank till dataskyddsombud 

Compliance och revisionspaket för dataskyddsombud 

Stöd vid överklagande av Datainspektionens beslut 

NIS-rådgivning/tolkning av lagstiftning 

Rådgivning kring molntjänster 

Rådgivning kring säkerhetsskyddslagen 

 

Detta gör vi också… 

In-house jurist 

Inläsning på nya rättsområden för kompetensöverföring 

Omvärldsbevakning för nya affärsmöjligheter 

Anna Kamf, Jurist

+46 (0)703-612 55 35

anna.kamf@itsakerhetsbolaget.se

Behöver du hjälp av en jurist?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!