IT-Säkerhetsbolagets konsulttjänster inom IT-säkerhet och informationssäkerhet hjälper er vid specifika behov.

Vi har arbetat i femton år med konsulttjänster inom följande områden.

  • Risk och sårbarhetsanalyser – Hjälper dig att få koll på risker och sårbarheter samt upprättar en åtgärdsplan för dessa
  • IT-revision, hjälper dig att säkerställa att du får det du betalar för i ditt kontrakt med dina leverantörer
  • Lösenordsrevision, säkerställer att organisationens lösenord inte enkelt kan hackas eller gissas av utomstående
  • Säkerhetsgranskning (penetrationstest)- Vi verifierar att de viktigaste komponenterna av din IT-miljö inte kan hackas av angripare
  • Säkerhetsgenomgång. IT-forensisk analys efter dataintrång i syfte att samla bevis
  • Nulägesanalys. En rapport hur ert IT-säkerhets och informationssäkerhetsskydd ser ut just nu och rekommendationer på vad ni bör förbättra
  • Hyr en IT-säkerhetschef. Vi kan stödja er vid tillfällig resursbrist med IT-säkerhetskompetens
  • Social engineeringtest. Vi säkerställer att er personal inte låter sig luras för att släppa in besökare i lokalerna mm

Vi har även gjort mycket annat. Kontakta oss gärna vid specifika frågor på 060-556260 eller info@itsakerhetsbolaget.se

Patrik Jonasson, Affärschef

+46 (0)70 9 249 250

patrik.jonasson@itsakerhetsbolaget.se

Dax att boka ett uppstartsmöte?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!

Dataskyddombud som tjänst

IT och informationssäkerhet

Dataskyddscertifikat

Utbildning

IT-Juridik