Låt oss vara ert externa dataskyddsombud (DSO)

LADDA NED PRODUKTBLAD

Rollen som dataskyddsombud

IT-Säkerhetsbolaget bistår företag, organisationer och myndigheter genom hela resan att genomföra en framgångsrik digitalisering. Som dataskyddsombud fungerar vi som en internrevisor i dataskyddsfrågor. Som dataskyddsombud strävar vi efter att er organisationen uppfyller kraven i GDPR samt att ni medvetet och proaktivt förblir en tillförlitlig samarbetspartner inom dataskyddsfrågor.

Utse dataskyddsombud?

Ni är i vissa fall skyldiga att utse ett dataskyddsombud (enligt artikel 37 i GDPR). Skyldigheten att utse dataskyddsombud omfattar bland annat samtliga  offentliga myndigheter och privata organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter. En särskilt integritetskänslig behandling kan därför komma att kräva att dataskyddsombud utses både hos den personuppgiftsansvarige och hos personuppgiftsbiträdet. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det stöd och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt.

Läs mer om vad ett dataskyddsombud gör på datainspektionens hemsida.

GÖR EN ONLINE MOGNADSMÄTNING NU

Dataskyddsombud som tjänst

Våra erbjudanden inom dataskydd. Anpassade till er organisation

Standard

 • Revisionsrapport
 • Rapportering av personuppgiftsincidenter
 • Nyhetsbrev dataskydd
 • Namngivet dataskyddsombud hos Datainspektionen

Utökad

 • Revisionsrapport
 • Rapportering av personuppgiftsincidenter
 • Nyhetsbrev dataskydd
 • Namngivet dataskyddsombud hos datainspektionen

Rådgivning

 • 2h personlig support
 • Nyhetsbrev dataskydd

Dataskyddsombud som tjänst – småföretag

För det lilla företaget som förstår att dataskydd är viktigt och är kostnadsmedvetna. Tjänsten är utformad för maximal flexibilitet med låga fasta kostnader där möjlighet finns till rådgivning och stöd vid behov till en rörlig kostnad

Vad ingår
 • Vi registrerar oss som ert dataskyddsombud och agerar som ert ombud vid personuppgiftsincidenter enligt krav från Datainspektionen
 • Initial kunskapsinhämtning av er GDPR-mognad
 • Omvärldsbevakning kring GDPR och dataskydd
 • Prioriterad support med personlig kontaktperson.
 • Upprättande av egen kanal mot era kunder exempelvis dataskydd@kundbolag.se
 • Månadsstatistik och återkoppling
Beställ tjänst

Dataskyddsombud som tjänst – standardutbud

Beställ tjänst

För organisationer som vill få ett heltäckande skydd vilket inkluderar en revision av kvaliteten på dataskyddsarbetet. Tjänsten lägger grunden till ett förtroendefullt arbete inom dataskydd. Vi tillhandahåller all kompetens som krävs för att svara upp mot dataskyddsförordningens krav och granskar er organisation årligen.

Vad ingår

 • Vi registrerar oss som ert dataskyddsombud och agerar som ert ombud vid personuppgiftsincidenter enligt krav från Datainspektionen
 • Initial kunskapsinhämtning av er GDPR-mognad
 • Omvärldsbevakning kring GDPR och dataskydd
 • Vi gör en årlig rapport som beskriver status på ert dataskydd. Rapporten kan vara en del av er årsredovisning
 • Tillgång till dataskyddsupport med 1 timme/mån
 • Prioriterad support med personlig kontaktperson.
 • Upprättande av egen kanal mot era kunder exempelvis dataskydd@kundbolag.se
 • Månadsstatistik och återkoppling

Rådgivning inom dataskydd

Vårt expertteam har kompetens inom juridik, GDPR/dataskyddsfrågor, informationssäkerhet och IT-säkerhet. Vi är teamet som stöttar dig som dataskyddsombud och får den komplexa rollen att fungera.

Vad ingår

 • Upprättande av egen kanal mot era kunder exempelvis dataskydd@kundbolag.se
 • Initial kunskapsinhämtning av er GDPR-mognad
 • Utpekad kontaktperson till organisationens dataskyddsombud med tillhörande prioriterad support
 • Omvärldsbevakning kring GDPR och dataskydd
 • Månadsstatistik och återkoppling
Beställ tjänst

Fredrik Jonasson. Säljansvarig

+46 (0)70 330 11 89

info@itsakerhetsbolaget.se

Dax att boka ett uppstartsmöte?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!

Dataskyddombud som tjänst

Läs mer

IT och informationssäkerhet

Läs mer

Dataskyddscertifikat

Läs mer

Utbildning

Läs mer

Juridik

Läs mer