IT-Säkerhetsbolagets Dataskyddscertifikat 2018

Vilka är era viktigaste informationstillgångar. Allt fler organisationer inser vikten att arbeta strukturerat med sin Information. GDPR och andra lagar kräver även att organisationer har kontroll över sin data och sina processer. I de flesta organisationer är informationen organisationens viktigaste tillgång, hur ser det ut hos Er?

IT-Säkerhetsbolagets dataskyddscertifikat ger er ett bra helhetsskydd för information och IT-system, oavsett om ni äger hårdvaran eller köper IT som tjänst.  Certifikatet är en garanti för att organisationen arbetar strukturerat med information, följer GDPR och andra lagar.

  • Ledningsgruppen får insikt i affärsriskerna med undermåligt IT-säkerhetsskydd
  • Ledningsgruppen får kunskap i vad nya hårda lagar kräver av företaget (EU:s dataskyddsförordning)
  • Vi genomför en gapanalys och åtgärdslista för gapet mot att uppfylla GDPR till önskad nivå
  • Vi genomför en risk och sårbarhetsanalys med ledningsgruppen, för att ta fram relevanta risker och sårbarheter för att därefter prioritera dessa och göra en handlingsplan
  • Vi säkerställer att styrdokument, såsom informationssäkerhetspolicy och lösenordspolicy är anpassat utifrån ledningens krav, teknisk nivå och aktuell hotbild
  • Vi säkerställer att det finns en fungerande process för att hantera incidenter (avvikelser)
  • En säkerhetsgenomgång av era viktigaste system görs i form av ett penetrationstest
  • Personalen utbildas i att skydda företaget mot hackare och andra cyberkriminella. Ett kunskapsprov genomförs efter utdelning där godkänt resultat ger ett diplom
  • Vi erbjuder tillgång till expertkompetens vid stora incidenter
  • Efter att eventuella brister är åtgärdade får ni ett diplom som visar att ni har ett bra skydd mot IT-säkerhetshot och därmed är Dataskyddscertifierade. Certifikatet gäller i två år.

Är du intresserad att veta mer hur ett dataskyddscertifikat skulle kunna hjälpa din organisation? Kontakta då prouktansvarig för dataskyddscertifikatet, Fredrik Jonasson på 070-330 11 89 eller fredrik.jonasson@itsakerhetsbolaget.se

Fredrik Jonasson. Säljansvarig

+46 (0)70 330 11 89

info@itsakerhetsbolaget.se

Dax att boka ett uppstartsmöte?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!

Dataskyddombud som tjänst

IT och informationssäkerhet

Dataskyddscertifikat

Utbildning

IT-Juridik