Digital Tillgänglighet: En Odelbar Rättighet, Inte Ett Val

Vi gör din webbplats eller app tillgänglig för alla, vilket inte bara är lagligt krav, utan också rätt sak att göra. Med vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa dig att uppfylla alla krav på digital tillgänglighet. Kontakta oss idag och ta det första steget mot en mer inkluderande digital värld.

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att göra din webbplats eller app användbar för alla, oavsett funktionsnedsättning eller andra hinder. Det är inte bara en laglig skyldighet, utan också ett tecken på att du värdesätter alla dina användare.

Inkludering

Inkludering innebär att alla känner sig välkomna och värderade på din webbplats eller app. Genom att sträva efter inkludering visar du att du är engagerad i att skapa en digital värld där alla kan delta.

Användarvänlighet

 Användarvänlighet handlar om att göra din webbplats eller app lätt att använda för alla. En användarvänlig webbplats eller app är inte bara mer tillgänglig, den är också mer attraktiv för alla dina användare.

Respekt

Respekt innebär att du erkänner och värderar alla dina användares unika behov och erfarenheter. Genom att visa respekt för dina användare, skapar du en webbplats eller app där alla känner sig värderade och respekterade.

I vår digitala värld är det viktigt att alla har tillgång till information och tjänster. Det är här vårt företag kommer in. Vi erbjuder tjänster för digital inkludering, vilket innebär att vi gör din webbplats eller mobilapplikation tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller andra hinder. Vi erbjuder tillgänglighetsanpassning av webbplatser, dokument och informationsgranskning.

Vårt mål är att ingen ska stängas ute från den digitala världen. Vi tror att alla förtjänar att ha tillgång till samma information och tjänster, oavsett deras fysiska eller mentala förmågor. Därför arbetar vi hårt för att göra din webbplats eller mobilapplikation tillgänglig för alla.

Vi följer de senaste riktlinjerna för tillgänglighet, vilket innebär att din webbplats eller mobilapplikation kommer att vara lätt att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Vi ser till att alla funktioner är tillgängliga med endast tangentbordet, att texten kan konverteras på ett sätt så att alla användare kan förstå den, och att webbplatsen kan tolkas på ett trovärdigt och pålitligt sätt av olika användarprogram.

Vi vet att lagen om digital offentlig service (DOS-lagen) ställer höga krav på offentliga aktörer och vissa privata utförare. Vi kan hjälpa dig att uppfylla dessa krav och se till att din webbplats eller mobilapplikation är tillgänglig för alla. Vi kan också hjälpa dig att skapa en tillgänglighetsredogörelse, som är ett krav enligt DOS-lagen.

Vi förstår att det kan vara utmanande att uppfylla alla krav på digital tillgänglighet. Men vi är här för att hjälpa dig. Vi har expertisen och erfarenheten som krävs för att göra din webbplats eller mobilapplikation tillgänglig för alla. Så varför vänta? Kontakta oss idag och ta det första steget mot en mer inkluderande digital värld.