Expert dataskydd (GDPR) och juridisk konsult

Liv Zettergren

OM MIG

De senaste två åren har Liv varit konsult hos IT-Säkerhetsbolaget som externt dataskyddsombud, IT-jurist, projektledare för både små och stora GDPR-projekt, workshopledare och utbildare inom såväl yrkeshögskolan som i vår egen kurs certifierat dataskyddsombud

Erfarenhet
KOmpetenser
Kontakt
Telefon

070-2472571