Expert och revisor inom Informationssäkerhet (ISO 27001) samt Dataskydd – GDPR (ISO 27701)

Jan-Åke Olsson

OM MIG

Jan-Åke är utbildad lärare och har jobbat 20 år inom IT, med allt från utbildning till webbutveckling, IT-säkerhet, drift och support.

Sedan 2017 har han i huvudsak ägnat yrket åt informationssäkerhet och revisioner.

Jan-Åke är lead auditor för:

ISO 27001 – informationssäkerhet)
ISO 27701 – dataskydd)
ISO 9001 – kvalitet
ISO 14001 – miljö

Han är också DSO för IT-Säkerhetsbolaget


Erfarenhet
KOmpetenser

.

Kontakt
Telefon

070-3436 297