Expert inom Dataskydd och Informationssäkerhet

Daniel Krantz

OM MIG

IT- och informationssäkerhetsfrågor har utgjort Daniels professionella bana sedan innan millennieskiftet. IT-drift, testning av säkerhet i tillämpningar samt leverans av säkerhetstjänster (managed security services) var utmärkande de första åren. Successivt har fokus breddats mot ledningssystemsfrågor, införande av LIS samt mätning av organisationers prestanda inom informationssäkerhetsområdet. Daniel är även aktiv inom ackrediterad certifiering där han med sina kvalifikationer som revisionsledare inom informationssäkerhet (27001), tjänstehantering/leverans (20000), kvalité och miljö hjälper kunder globalt.

Erfarenhet
KOmpetenser
Kontakt
Telefon

070-5896628