IT-Säkerhetsbolaget har skyddet som Datainspektionen och andra myndigheter och företag behöver.

TV4-nyheterna testade IT-säkerhetsnivån hos nio myndigheter genom att reportern med dold kamera bad personalen skriva ut sitt CV från ett USB-minne på grund av påhittad jobbintervju hos dem.

Personal hos tre av myndigheterna stoppade in minnet i myndigheternas datorer, vilket kunde fått katastrofala konsekvenser.

Vår tjänst USB Virus remover placeras hos er och säkerställer att USB-minnen är fri från skadlig kod och kan användas utan risk.

Vill du slippa ransomware, informationsstölder och andra problem?

Se www.itsakerhetsbolager.se/usb-virus-remover

Kontakta oss på info@itsakerhetsbolaget.se eller telefon 060-556260 för mer information.

Se TV4-nyheternas inslag (6 minuter) på
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3595492

#ITSäkerhetsbolaget
#Ransomware
#USBVirusRemover