Referensuppdrag

Vi har sedan 2001 hjälpt organisationer med att skydda värdefull information och viktiga system. Exempel på uppdrag är:

  • Nulägesanalys IT-säkerhet för stor aktör inom offentlig sektor
  • GDPR workshops vid ett flertal tillfällen
  • Utbildning i hur man anpassar sin organisation för GDPR för ett flertal företag
  • Företagsanpassade utbildningar kring hur medarbetare skall agera kring IT-säkerhet för 10+ organisationer inom offentlig sektor, konsultbranschen, fastighetsbranschen m.m
  • Utfärdat dataskyddscertifikat till C2 Vertical Safety, ett företag i fallskyddsbranschen
  • IT-brottsutredning efter dataintrång i webbutik
  • IT-brottsutredning efter dataintrång på hemsida hos ett kommunalt bolag
  • Säkerhetsgranskning av kundwebb, hårdvara samt Android-app på ett företag inom tillverkningsbranschen
  • Dataräddning av information på kraschade hårddiskar för ett flertal företag