Rapportera

Funktionalitet för att få fram en förstklassig granskningsrapport.

 • Word templates för granskningar
 • PPT templates
 • Rapporter och grafer som kan användas i rapporter baserat på deras data
 • Riskanalys samt förflyttning
 • Komponenter med lägst mognad kopplat till sanktioner
 • Analys kring GAP dvs OK/NOK mot Värde och förflyttning
 • Fyll i rapport utifrån template (wpDataDoc alt mustache?)
 • FAQ kring hur granskning går till och hur en rapport bör läggas upp
 • FAQ kring hur man agerar i styrelserummet
 • Videos kring ovanstående
 • Möjlighet att kunna köpa hjälp med rapportskrivning
 • DSO coach per timme (boka ett möte)
 • Möjlighet att köpa premiumrapporter a la Dokumera(?) Save
 • DSO på tapp
  • Incidenthantering
  • Konsekvensbedömningar
  • Kvalificerad Juridisk handledning

Funktionalitet i årshjul

 • Nedladdning av dokument (Word / PPT )
 • Bloginlägg
 • FAQ
 • WooCommerce
 • wpDataDoc alt mustache

  New Downloads

  Generera dokument från template

  Formuläret ska be användaren välja/ladda upp en template. Välja vilka delar som ska genereras
  Författare
  Godkända filtyper: docx, doc, Max filstorlek: 1 GB.
  Samtycke