Mer än 90% av företagen i Sverige uppfyller inte kraven för dataskydd

Den 14 april klubbar Europaparlamentet igenom den uppmärksammade förordningen om personuppgifter och dataskydd (dataskyddsförordningen).

Den innebär att alla företag och organisationer som inte hanterar sina personuppgifter korrekt kan drabbas av böter på upp till 4 % av den globala omsättningen.

Exempel på personuppgifter kan vara kundregister, IP-adresser, personalregister med mera. Dvs. alla svenska företag och organisationer påverkas, men långt ifrån alla är medvetna om de skyldigheter den nya lagen medför.

– Vi ser i våra möten med kunder att mer än 90 % inte lever upp till kraven idag. Det som är oroande är att företagen inte är medvetna om problemen, Säger Patrik Jonasson, vd på IT-säkerhetsbolaget i Skandinavien AB, som är experter inom området IT-säkerhet och dataskydd.

 

Rapporteringsskyldighet vid dataintrång

Enligt den nya lagen måste alla företag och organisationer som drabbas av dataintrång meddela detta till berörda myndigheter inom 72 timmar och i vissa fall även meddela alla drabbade personer och intressenter.

– Alla företag och organisationer måste arbeta på ett nytt sätt och se över sin IT-miljö och identifiera vilka personuppgifter man har, hur de används samt se över sin incidenthanteringsprocess, säger Patrik Jonasson.

För ytterligare information och kommentarer:

Patrik Jonasson

VD IT-Säkerhetsbolaget AB

Tel. 0709-249 250

e-post. Patrik.jonasson@itsakerhetsbolaget.se

 

Mer information om nya EU:s dataskyddsförordning

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/

 

Mer information om IT-Säkerhetsbolaget:

IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB skyddar kundernas mest värdefulla tillgång, deras unika information via våra produkter och tjänster

  • IT-Säkerhetsbolagets Dataskyddscertifikat Premium består av två delar
  • Informationssäkerhet: En genomgång av teknik, processer och utbildning av samtliga medarbetare vilket ger en minskad risk för dataintrång.
  • Dataskydd: Med expertstöd och verktyg säkerställer vi att kraven i dataskyddsförordningen är uppfyllda och som ger skydd för individers integritet och minimerar risken för böter.
  • Cyberlarm, en tjänst som installeras i kundens nätverk. Cyberlarmet granskar all datatrafik hos kunden. Vid dataintrång eller policybrott så kontaktar vi kunden personligen
  • USB-Cleaner, ett verktyg som säkerställer att kundens datorer inte smittas av USB-minnen
  • Konsulttjänster. IT-Säkerhetsbolaget erbjuder konsulttjänster som inriktar sig mot specifika behov, exempelvis strategisk rådgivning, utbildning, risk och sårbarhetsanalys,
    IT-säkerhetgranskning

IT-Säkerhetsbolaget grundades 2012 av Patrik och Fredrik Jonasson.

Vi har 15 års erfarenhet av IT-säkerhetsbranschen, bland annat som IT-säkerhetsansvarig på Statens Tjänstepensionsverk(SPV) och CSN.

Läs mer på  http://www.itsakerhetsbolaget.se

IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB

c/o Åkroken Science Park AB
Universitetsallén 32

851 71 Sundsvall