Administrera organisation

Formulärfält som visar information om organisationen samt användare som är knutna till denna (en sida med flera flikar)

Flik 1, Organisationsuppgifter (för framtida benchmark) (GF Formulär)

 • Omsättning
 • Branch
 • Land

Flik 2, Dataskyddskonfiguration, risknivåer och årshjulsfunktionalitet

 • Vilka frågor som skall visas
 • Gruppering (År, Kvartal, Månad)
 • Risknivåer som används inom organisationen
 • Hur/när gransking slutförs & funktionalitet
  • Periodiskt (årsvis)/Vid knapptryckning
  • Överflyttning av granskningsresultat till värden
 • Hur årshjulet skall agera på olika roller
  • Dataskyddsombud, visar Granskning OK/NOK samt granskningskommentar
  • Dataskyddssamordnare visar editerbart värde en OK/NOK
  • Kombinerat visar samtliga

Flik 3, Kopplade användare  & Arshjulsfunktionalitet (GF Formulär)

 • Användare och roller som är kopplade till org (person kan ha flera roller)

Flik 4, Ledningens vilja (GF Formulär)

 • Formulär som visar på ledningens vilja mot de olika komponenterna

Flik 5, Kontaktuppgifter och roller inom organisationen (om de vill genomföra GAP Analys, mm)

Flik 6, Fakturor och faktureringsinfo

Lägga till Användare

Formuläret lägger till användare till organisationen och
Namn
Roll(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden

Kopplade användare:

Din nuvarande dataskyddskonfiguration är:

Namn
Tillgängliga konfigurationer
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here

Inledande GAP analys, beställning

Låt ITSB utföra er inledande GAP-analys. Fyll i fälten nedan så kommer vi att skicka ut ett antal frågeställningar till utvalda delar i er orgnanisation. Vi sammanställer resultaten och för in dessa på lämpliga ställen i ert årshjul. Efter den inledande GAP-ANalysen kommer ni att ha ett bra utgångsläge för att starta ert systematiska dataskyddsarbete.

Vi kan även genomföra detta i intervjuform mot utpekade individer för en fast timkostnad.

En GAP analys är en beställningstjänst och priset kommer att läggas till er kommande faktura. Pris 3.000 per analys. Detta ingår i analysen:

 • Utckick av mail till utvalda roller i  er organisation
 • Manuell analys av svar
 • Föra in resultaten i ert årshjul.
 • Återkoppling till Er när analysen är klar

Formulär som frågar efter:

-Epost 1 till Roll Dataskyddssamordnare

-Epost 2 till roll Dataskyddsombud

-Epost 3 till roll Ledning

Samtyckesinformation

Knapp> Skicka in<

Detta görs via mailer_lite

-instick till wordpress samt konto i mailerlite

Integrationen tillbaka till årshjulet görs via Integromat

Lägga till Användare

Formuläret lägger till användare till organisationen och
Namn
Roll(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden

Kopplade användare: