Om IT-Säkerhetsbolaget

 

 

 

 

 

 

IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB består av ett team säkerhetsexperter, med Sundsvall som bas och Skandinavien som arbetsfält. Vi är oberoende experter som arbetar med dataskydd, IT-säkerhet och informationssäkerhetsfrågor. Vår bakgrund är ledande säkerhetspositioner inom offentlig verksamhet samt tidigare erfarenheter som säkerhetskonsulter.

Nya lagkrav, globalisering, digitalisering och ”molnifiering” gör att nästan alla företag och andra organisationer måste ta säkerhetsfrågorna på största allvar. Dataskyddsförordningens lagkrav tvingar upp frågan kring dataskydd på högsta nivå inom organisationen. IT-Säkerhetsbolaget är er naturliga partner i denna resa.

IT-säkerhetsbolagets produkter och tjänster tillsammans med vår kunskap och erfarenhet av IT-säkerhetsfrågorna ger ert företag ett optimalt skydd av er unika information och era system. Vi levererar ett heltäckande utbud där organisationen kan få hjälp med sitt införande av dataskyddsförordningen. Vårt utbud omfattar allt ifrån inledande workshops till att vi leder er hela vägen genom ett införande av dataskyddsförordningen.

Vårt dataskyddscertifikat med fokus mot informationssäkerhet ger dig ett bra helhetsskydd mot cybercrime, samt förbereder ditt företag mot EU:s dataskyddsförordning, som har ersatt  personuppgiftslagen.

IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB grundades 2012 av Patrik Jonasson och Fredrik Jonasson.

2018 är vi är nu fyra personer som hjälper er med en framgångsrik digitaliseringsresa.