PÅ IT-Säkerhetsbolaget har vi tagit fram en GAP analys som innehåller ett antal frågor som automatiskt mailas ut till företrädare i er organisation. Samtliga frågor som vi ställer gör vi mot påståenden i vårt årshjul och resultatet kan sedan användas direkt i årshjulsgranskningen. Om ni beställer GAPen av oss uppdaterar vi självkklart resultatet i er instans av Årshjulet.

Exempel på frågor

Bild kring utseende

Testimonial/Kommentar från nöjd kund

 

Kontakta oss idag för mer infomration