IT-Säkerhetsbolaget i Sundsvall växer. Romana Culjak och Anders Nordlander fördubblar bolagets leveranskapacitet för att möta efterfrågan på en kraftigt expanderande marknad – och lindra ångest över den nya dataskyddsförordningen GDPR.

IT-säkerhetsfrågor blir allt viktigare och EU:s nya dataskyddsförordning GDPR påverkar alla verksamheter som hanterar personuppgifter. Sedan 2012 har IT-Säkerhetsbolaget i Sundsvall hjälpt organisationer med en lyckosam digitaliseringsresa, Med Romana och Anders kan nu dubbelt så många få hjälp.

– Händelser i samhället som IT-haveriet på Transportstyrelsen pekar alla på samma sak: information är organisationens viktigaste tillgång. Samhället har sent omsider vaknat och insett att dessa frågor är viktiga. Marknadspotentialen är enorm och vi siktar på att fortsätta växa vidare, säger Patrik Jonasson, vd för IT-Säkerhetsbolaget.

Projektledare Romana Culjak kommer från den 1 mars att hjälpa kunder att implementera GDPR-projekt och agera dataskyddsombud enligt kraven i GDPR. Romana kommer från en roll som kanslichef på Mittnordenkommitén. Anders Nordlander fördjupar bolagets expertprofil inom informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd. Anders har 20 års erfarenhet av säkerhetsarbete på exempelvis Atea, Saab Combitech och Savecore. Anders hjälper våra kunder som underkonsult från Savecore på deltid.

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj. Nya krav väcker många frågor. Genom GDPR-Akuten erbjuder IT-Säkerhetsbolaget konsultation som över en frukost omvandlar oro till en hållbar plan för stärkt dataskydd.
– Den nuvarande personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv från 1995 och är inte anpassad efter hur personuppgiftshanteringen ser ut idag. Men långt ifrån alla är medvetna om de skyldigheter den nya lagen medför. Där hjälper vi gärna till, säger Patrik Jonasson.

För mer information, kontakta Patrik Jonasson.
Tel: 0709-249 250
E-post: patrik.jonasson@itsakerhetsbolaget.se

Kort om IT-Säkerhetsbolaget
IT-Säkerhetsbolaget grundades 2012 av Patrik och Fredrik Jonasson. Vi levererar tjänster inom dataskydd (GDPR), informationssäkerhet och IT-säkerhet inom hela Sverige. Kom gärna och hälsa på oss i våra nya fräscha lokaler på Grönborg, Storgatan 73 i Sundsvall.

Har du ångest inför GDPR? Vi erbjuder gratis frukost och konsultation inom GDPR. Läs mer om GDPR-Akuten på www.itsakerhetsbolaget.se/gdprakutenoch boka en tid för din organisation!