Påverkas ni av Schrems II? Gör vår Schremsanalys idag.

Bakgrund till Schrems II domen

IT-Säkerhetsbolaget bistår företag, organisationer och myndigheter genom hela resan att genomföra en framgångsrik digitalisering. Som dataskyddsombud fungerar vi som en internrevisor i dataskyddsfrågor. Som dataskyddsombud strävar vi efter att er organisationen uppfyller kraven i GDPR samt att ni medvetet och proaktivt förblir en tillförlitlig samarbetspartner inom dataskyddsfrågor.

Utse dataskyddsombud?

Ni är i vissa fall skyldiga att utse ett dataskyddsombud (enligt artikel 37 i GDPR). Skyldigheten att utse dataskyddsombud omfattar bland annat samtliga  offentliga myndigheter och privata organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter. En särskilt integritetskänslig behandling kan därför komma att kräva att dataskyddsombud utses både hos den personuppgiftsansvarige och hos personuppgiftsbiträdet. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det stöd och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt.

Läs mer om vad ett dataskyddsombud gör på datainspektionens hemsida.

Hur vi arbetar som dataskyddsombud, vårt paket för ett komplett dataskyddsarbete

IT-Säkerhetsbolaget har tagit fram och utvecklat kursen Certifierat Dataskyddsombud tillsammans med Dataföreningen Kompetens. Vi har certifierat över 50 dataskyddsombud sedan 2018. Utbildningen sträcker sig över en termin med över 50 timmars lärarledd utbildning. Certifierande organ är DF kompetens. Kursen har sedan starten varit den mest krävande utbildning för dataskyddsombud i Sverige. Vår strävan är att Datainspektionen skall använda denna utbildning som standard.

Styrkan av ett systematiskt arbetssätt och ett årshjul för dataskyddsarbetet

Dokument i löptext som förklarar årshjulet och hur man kan jobba i enlighet med detta i dataskyddsarbetet. Förslag på KPIer

Mall för revision inklusive frågeunderlag och presentation

Mall för revision som inkluderar frågor som kan ställas vid revision. Samt tillhörande presentationsmaterial

Lärarledd utbildning (våren 2020)

1-2 dagars intensivkurs för att utbilda en dataskyddsorganisation och dataskyddsombudet kring hur man effektivt kan arbeta i en dataskyddsorganisation

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

Dataskyddsombud som tjänst

Våra erbjudanden inom dataskydd. Anpassade till er organisation

Dataskyddsombud som tjänst – standardutbud

För organisationer som vill få ett heltäckande skydd vilket inkluderar en revision av kvaliteten på dataskyddsarbetet. Tjänsten lägger grunden till ett förtroendefullt arbete inom dataskydd. Vi tillhandahåller all kompetens som krävs för att svara upp mot dataskyddsförordningens krav och granskar er organisation årligen. Vårt arbete utgår från den kontrollplan som utgår från Dataskyddsombudets årshjul (c)

Vad ingår

 • Vi registrerar oss som ert dataskyddsombud och agerar som ert ombud vid personuppgiftsincidenter enligt krav från Datainspektionen
 • Initial kunskapsinhämtning av er GDPR-mognad
 • Omvärldsbevakning kring GDPR och dataskydd
 • Vi gör en årlig rapport som beskriver status på ert dataskydd enligt Dataskyddsombudets Årshjul (c)
 • Tillgång till dataskyddsupport
 • Prioriterad support med personlig kontaktperson.
 • Upprättande av egen kanal mot era kunder exempelvis dataskydd@kundbolag.se
 • Månadsstatistik och återkoppling

Rådgivning inom dataskydd

Vårt expertteam har kompetens inom juridik, GDPR/dataskyddsfrågor, informationssäkerhet och IT-säkerhet. Vi är teamet som stöttar dig som dataskyddsombud och får den komplexa rollen att fungera.

Vad ingår

 • Upprättande av egen kanal mot era kunder exempelvis dataskydd@kundbolag.se
 • Initial kunskapsinhämtning av er GDPR-mognad
 • Utpekad kontaktperson till organisationens dataskyddsombud med tillhörande prioriterad support
 • Omvärldsbevakning kring GDPR och dataskydd
 • Månadsstatistik och återkoppling

Fredrik Jonasson. Säljansvarig

+46 (0)70 330 11 89

info@itsakerhetsbolaget.se

Dax att boka ett uppstartsmöte?

Tillsammans kan vi förstå era utmaningar mot en lyckad digitalisering.  Boka ett möte idag för att få reda på hur vi kan bistå i er digitaliseringsresa!

Dataskyddombud som tjänst

IT och informationssäkerhet

Dataskyddscertifikat

Utbildning

Juridik