Dataskyddsombud som tjänst

IT-Säkerhetsbolaget bistår företag, organisationer och myndigheter genom hela resan att genomföra en framgångsrik digitalisering. Som dataskyddsombud fungerar vi som en internrevisor i dataskyddsfrågor. Som dataskyddsombud strävar vi efter att er organisationen uppfyller kraven i GDPR samt att ni medvetet och proaktivt förblir en tillförlitlig samarbetspartner inom dataskyddsfrågor.

 

IT-Säkerhetsbolaget har tydliga paketeringar av dataskkyddsombud, vilken passar er?

Dataskyddsombud som tjänst

Vi tillhandahåller all kompetens som krävs för att svara upp mot Datainspektionen och kundernas krav. Vi genomför en årlig dataskyddsrevision så ni kan visa era kunder att ni jobbar med dataskydd på ett förtroendefullt sätt.

Dataskyddsombud som tjänst – småföretag

För det lilla företaget som förstår att dataskydd är viktigt men är kostnadsmedvetna.

Tjänsten är utformad för maximal flexibilitet med låga fasta kostnader där möjlighet finns till hjälp och stöd vid behov till en rörlig kostnad.

Rådgivning dataskydd

Vårt expertteam har kompetens inom juridik, GDPR/dataskyddsfrågor, Informationssäkerhet och IT-säkerhet. Vi är teamet som stöttar dig som dataskyddsombud och får den komplexa rollen att fungera.

 

Ladda ned vårt produktblad nedan:

Vi hjälper er med bland annat följande:

  • Dataskyddsombud som övervakar och ser till att ni efterlever GDPR
  • Fungera som stöd och informera och ge råd till den personuppgiftsanvarige
  • Kontaktperson gentemot Datainspektionen.
  • Våra Dataskyddsombud backas upp av ett erfaret team med kompetenser inom både IT och juridik
  • En erfaren partner som kan utforma en dataskyddsorganisation utifrån era behov och gällande regelverk

Vi arbetar enligt en strukturerad process och efter kraven som ställs i GDPR.  Samtliga dataskyddsombud från IT-Säkerhetsbolaget har erfarenhet från flertal organisationer och branscher. IT-Säkerhetsbolaget utbildar även dataskyddsombud amarbete med Dataföreningen.

Läs mer om vad ett dataskyddsombud gör på datainspektionens hemsida.

 

Är du intresserad av att IT-Säkerhetsbolaget skall hjälpa er inom detta område, kontakta VD, Patrik Jonasson på patrik.jonasson@itsakerhetsbolaget.se eller 070-924 92 50.