Dataskyddscertifikat

Har ni koll er era informationstillgångar? Har ni koll på era system?  Information är nästan alla företags viktigaste tillgång!

IT-Säkerhetsbolagets dataskyddscertifikat ger er ett bra helhetsskydd på information och IT-system, oavsett om ni äger hårdvaran eller köper IT som tjänst.

I korthet innefattar dataskyddscertifikatet följande delmoment

 • Ledningsgruppen får insikt i affärsriskerna med undermåligt IT-säkerhetsskydd
 • Ledningsgruppen får kunskap i vad nya hårda lagar kräver av företaget (Dataskyddsförordningen)
 • Vi genomför en risk och sårbarhetsanalys med ledningsgruppen, för att ta fram relevanta risker och sårbarheter för att därefter prioritera dessa
 • Vi säkerställer att styrdokument, såsom informationssäkerhetspolicy och lösenordspolicy är anpassat utifrån ledningens krav och aktuell hotbild
 • Vi säkerställer att det finns en fungerande process för att hantera incidenter (avvikelser)
 • En säkerhetsgenomgång av era viktigaste system görs i form av ett penetrationstest
 • Personalen utbildas i att skydda företaget mot hackare och andra cyberkriminella
 • Vi erbjuder tillgång till expertkompetens vid stora incidenter
 • Som option erbjuder vi er vårt Cyberlarm som kopplas in på ert datornätverk och rapporterar vid dataintrång samt lagrar bevismaterial som underlättar enormt vid en IT-brottsutredning
 • En annan option är vår skanningstjänst som övervakar och rapporterar till er när viktiga webbplatser blir otillgänglig eller hackade.
 • Efter att eventuella brister är åtgärdade får ni ett diplom som visar att ni har ett bra skydd mot IT-säkerhetshot och därmed är Dataskyddscertifierade. Certifikatet gäller i tre år.