Referensuppdrag

IT-Säkerhetsbolaget har sedan 2012 hjälpt företag och andra organisationer att skydda värdefull information och viktiga system. Exempel på uppdrag är:

  • GDPR workshops vid ett flertal tillfällen
  • Utbildningar inför hur man anpassar sin organisation för ett GDPR införande för ett flertal företag
  • Företagsanpassade utbildningar kring hur medarbetare skall agera kring IT-säkerhet
  • Utfärdat ett dataskyddscertifikat till C2 Vertical Safery, ett företag i fallskyddsbranschen
  • IT-brottsutredning efter dataintrång i webbutik
  • IT-brottsutredning efter dataintrång på hemsida hos ett kommunalt bolag
  • Säkerhetsutbildning av all personal på flera företag i fastighetsbranschen
  • Säkerhetsgranskning av kundwebb, hårdvara samt Android-app på ett företag inom tillverkningsbranschen
  • Dataräddning av information på kraschade hårddiskar för ett mindre företag