Om IT-Säkerhetsbolaget

IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB består av ett team säkerhetsexperter, med Sundsvall som bas och Skandinavien som arbetsfält.

Vi är oberoende experter som arbetar med IT-säkerhet och informationssäkerhetsfrågor.
Vår bakgrund är ledande säkerhetspositioner inom offentlig verksamhet samt tidigare erfarenheter som säkerhetskonsulter.

Nya lagkrav, globalisering, digitalisering och ”molnifiering” gör att nästan alla företag och andra organisationer måste ta säkerhetsfrågorna på största allvar. IT-Säkerhetsbolaget är er naturliga partner i denna resa.
Vi levererar ett modernt och effektivt dataskydd till er!

IT-säkerhetsbolagets produkter och tjänster tillsammans med vår kunskap och erfarenhet av IT-säkerhetsfrågorna ger ert företag ett optimalt skydd av er unika information och era system. Vi levererar Cyberlarm , som fungerar som ditt hemlarm, fast för nätverket, vi ringer dig om du blir hackad eller någon bryter mot IT-policyn. Vårt dataskyddscertifikat ger dig ett bra helhetsskydd mot Cybercrime, samt förbereder ditt företag mot EU:s kommande dataskyddsförordning, som ersätter personuppgiftslagen.

IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB grundades 2012 av Patrik Jonasson och Fredrik Jonasson. Under 2013 blev även Tommy Palm och Staffan Öhrberg delägare i bolaget. Under 2014 utökades antalet delägare till fem stycken då Andreas Söderberg blev delägare.

I december 2014 började Johan Sander hos oss. Johan har en bakgrund som IT-forensiker.

Under våren 2015 vann vi titeln Årets innovatör på Timrå kommuns företagsgala, Guldstegen.